Voorwaarden

I. Introductie over deze website
II. Bestelprocedure en voorwaarden
III. Privacy statement
IV. Gebruiksvoorwaarden
V. Cookies


I. Introductie over deze website

Op deze website wordt u als internetgebruiker informatie aangeboden over de activiteiten en producten wordt u de mogelijkheid geboden online te bestellen en/of informatie op te vragen.

Hieronder vindt u een aantal verwijzingen naar informatie over en de gebruiksvoorwaarden van deze website.

II. Bestelprocedure en voorwaarden

Algemeen

Een bestelling kunt u plaatsen via deze site of via e-mail
Bij bestelling van een tekening , verhuiskaart of prent is de bestelling bindend zodra de e-mail door ons is ontvangen (of via de site op de knop met de tekst "verzenden bestelling" gedrukt heeft) en deze actie door ons is bevestigd.

Afhandeling bestellingen

Producten die u via deze site bestelt, worden per post op het afleveradres in Nederland of in het buitenland dat u bij uw bestelling heeft opgegeven afgeleverd. Aflevering in het buitenland kan tot extra verzendkosten leiden. De op de website vermelde verzendkosten gelden voor aflevering binnen Nederland.

Geldigheid van weergegeven prijzen

Als door een typefout of een technische storing de prijs of andere voorwaarde van een product of dienst verkeerd is weergegeven en tegen die verkeerd weergegeven prijs of voorwaarden is besteld, dan kan geweigerd worden een dergelijke bestelling uit te voeren tegen de verkeerd weergegeven prijs of voorwaarden. Prijzen zijn overigens slechts geldig op het moment van publicatie tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Weigeren bestelling

Indien er gegronde redenen zijn om te twijfelen aan de kredietwaardigheid van een besteller, behouden wij ons het recht voor om een bestelling te weigeren dan wel vooruitbetaling van de bestelling te verlangen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle bestellingen via deze website is Nederlands recht van toepassing en geschillen hierover zullen worden voorgelegd aan de volgens de Nederlandse wet bevoegde rechter in Nederland.III. Privacy Statement

Persoonsgegevens die door u worden ingevuld op deze website, worden uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van uw bestelling. De persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.

Indien u een tekening bestelt dan kan deze afbeelding van deze tekening eventueel op deze website geplaatst worden met het doel voorbeelden te tonen voor website-bezoekers. De afbeelding van de tekening zal zonder verwijzing naar persoons- en/of adresgegevens getoond worden. Indien u bij uw bestelling aangeeft dat u desondanks geen prijs op stelt op het tonen van geanoniemiseerde afbeeldingen, dan zal dit niet gebeuren.IV. Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksbeperkingen in verband met intellectuele eigendomsrechten.

Deze website bevat zeer veel elementen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten. Zoals onder ander tekeningen, foto's, teksten en de grafische vormgeving van de internetpagina's. Om deze belangen te beschermen gelden de volgende gebruiksbeperkingen bij het gebruik:

Het is niet toegestaan onderdelen elektronisch of anderszins te kopiŽren behalve voor zover noodzakelijk om deze website op een efficiŽnte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten.
Het is niet toegestaan om zonder toestemming kopieŽn te maken van afgeleverde tekeningen, behalve voor gebruik in huiselijke kring.

Fair use

Het is niet toegestaan om van deze website gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van de website, de daarop gepresenteerde informatie of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.

Aansprakelijkheid

Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade ontstaan door de afwezigheid of onjuistheid van weergegeven gegevens, behoudens indien deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld.

V. Cookies

We gebruiken cookies om content en advertenties te gebruiken en om functies voor social media te bieden. We delen ook informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse.terug